Súťaž o fén Valera Swiss SteelMaster Light Chrome strieborný

Vylosovanie výhercu

Súťaž ukončená

10. 7. 2023 do 13. 9. 2023 23:59

Výber a vyhlásenie víťazov prebehne do 19. 9. 2023 .

Výsledky budú zverejnené :
https://www.facebook.com/belega.sk
https://www.instagram.com/belega.sk/

1. Podmienky zaradenia do zlosovania o fén Valera Swiss SteelMaster Light Chrome strieborný

Nakúpte na stránke www.belega.sk tovar minimálne v hodnote 20 € .

Po vyhlásení sa musí výherca ozvať do súkromných správ, kde s nimi prebehne dohoda o doručení výhry. Ak sa výherca neozve do 7 pracovných dní od zverejnenia informácie o výhre, výhra pripadne na iného súťažiaceho.

Účasť v súťaži je podmienená doručovacou adresou v SR alebo ČR cez doručovaciu spoločnosť packeta.

2. Účasť v súťaži je dobrovoľná a svojou účasťou vyjadrujete súhlas s pravidlami.

3. Spoločnosť Vlasta Gabrielová – BELEGA si vyhradzuje právo na zmenu/doplnenie pravidiel a skrátenie/predĺženie/zrušenie súťaže.

4. Na výhry zo súťaže sa nevzťahuje právny nárok, nárok na výhru nie je možné previesť na ďalšiu osobu. Nie je možné požadovať namiesto výhier finančné plnenie/iný tovar. Vymáhanie výhry súdnou cestou nie je možné. Výhra sa nedá vymeniť.

5. Usporiadateľom tejto súťaže je spoločnosť Vlasta Gabrielová – BELEGA , Facebook ani žiadne iné spoločnosti medzi usporiadateľov nepatria a na priebehu súťaže sa nijako nepodieľajú.

Súťaž o šampón TEABASE 250ml podľa vlastného výberu + TEABASE aromatic condicioner 75ml

Vylosovanie výhercu

Súťaž ukončená

od 20. 6. 2023 do 30.6.2023 do 23:59.

Pravidlá súťaže:

1. Súťaž prebieha od 20. 6. 2023 do 30.6.2023 do 23:59. Výber a vyhlásenie víťaza prebehne do 15.7.2023 .

Výsledky budú zverejnené na https://www.instagram.com/belega.sk/ a https://www.facebook.com/belega.sk

2. V súťaži bude udelená výhra v hodnote 41€ .

3. Podmienky súťaže:

  • Sledujte profil Belega.sk na Instagrame
  • Do komentára pod súťažný príspevok na profile Belega.sk vložte odkaz na šampón TEABASE 250 ml, o ktorý máte záujem. Vybrať si môžete tu : www.belega.sk
  • Každý súťažiaci môže pridať len jeden komentár.
  • Po vyhlásení sa musia výhercovia ozvať do súkromných správ, kde s nimi prebehne dohoda o doručení výhry. Ak sa výherca neozve do 7 pracovných dní od zverejnenia informácie o výhre, výhra pripadne na iného súťažiaceho.

4. Účasť v súťaži je podmienená doručovacou adresou v SR alebo ČR cez prepravnú spoločnosť packeta.

5. Účasť v súťaži je dobrovoľná a svojou účasťou vyjadrujete súhlas s pravidlami.

6. Spoločnosť Vlasta Gabrielová - BELEGA si vyhradzuje právo na zmenu/doplnenie pravidiel a skrátenie/predĺženie/zrušenie súťaže.

7. Na výhry zo súťaže sa nevzťahuje právny nárok, nárok na výhru nie je možné previesť na ďalšiu osobu. Nie je možné požadovať namiesto výhier finančné plnenie/iný tovar. Vymáhanie výhry súdnou cestou nie je možné. Výhra sa nedá vymeniť.

8. Usporiadateľom tejto súťaže je spoločnosť Vlasta Gabrielová – BELEGA, Instagram, Facebook ani žiadne iné spoločnosti medzi usporiadateľov nepatria a na priebehu súťaže sa nijako nepodieľajú.